Ứng dụng E-learning trong giáo dục

Tổng quan dự án

Dự án đã được phát triển thành công và đưa vào vận hành tại một trung tâm dạy học tại Nhật Bản. Ứng dụng cung cấp môi trường số giúp kết nối giáo viên và học sinh một cách trực tiếp; nhanh chóng. Bên cạnh đó có các tính năng tạo khóa học; bài test nghiệm thu giúp giáo viên có thể đánh giá năng lực học sinh kịp thời và đưa ra các phương án cải thiện chất lượng trong tương lai.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Hacos-教育でのE-ラーニングアプリケーション-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
6.2021 - 3.2022
health
Tech Stacks
PHP; VueJS
people
Development Team
PM 0.5; BrSE 0.5; Dev 3; Tester 1

Tính năng

Admin (giáo viên)
 • Đăng tải và lưu trữ bài giảng
 • Phân loại theo khóa học, tạo bài kiểm tra
 • Thống kê kết quả bài kiểm tra của học sinh
Học sinh
 • Học trực tuyến trên video bài giảng của hệ thống
 • Làm bài kiểm tra online
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Tổng quan dự án

Dự án đã được phát triển thành công và đưa vào vận hành tại một trung tâm dạy học tại Nhật Bản. Ứng dụng cung cấp môi trường số giúp kết nối giáo viên và học sinh một cách trực tiếp; nhanh chóng. Bên cạnh đó có các tính năng tạo khóa học; bài test nghiệm thu giúp giáo viên có thể đánh giá năng lực học sinh kịp thời và đưa ra các phương án cải thiện chất lượng trong tương lai.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Hacos-教育でのE-ラーニングアプリケーション-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
6.2021 - 3.2022
health
Tech Stacks
PHP; VueJS
people
Development Team
PM 0.5; BrSE 0.5; Dev 3; Tester 1

Tính năng

Admin (giáo viên)
 • Đăng tải và lưu trữ bài giảng
 • Phân loại theo khóa học, tạo bài kiểm tra
 • Thống kê kết quả bài kiểm tra của học sinh
Học sinh
 • Học trực tuyến trên video bài giảng của hệ thống
 • Làm bài kiểm tra online
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *