Ứng dụng E-learning trong giáo dục

Tổng quan dự án

Dự án đã được phát triển thành công và đưa vào vận hành tại một trung tâm dạy học tại Nhật Bản. Ứng dụng cung cấp môi trường số giúp kết nối giáo viên và học sinh một cách trực tiếp; nhanh chóng. Bên cạnh đó có các tính năng tạo khóa học; bài test nghiệm thu giúp giáo viên có thể đánh giá năng lực học sinh kịp thời và đưa ra các phương án cải thiện chất lượng trong tương lai.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Hacos-教育でのE-ラーニングアプリケーション-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
6.2021 - 3.2022
health
Tech Stacks
PHP; VueJS
people
Development Team
PM 0.5; BrSE 0.5; Dev 3; Tester 1

Tính năng

Admin (giáo viên)
 • Đăng tải và lưu trữ bài giảng
 • Phân loại theo khóa học, tạo bài kiểm tra
 • Thống kê kết quả bài kiểm tra của học sinh
Học sinh
 • Học trực tuyến trên video bài giảng của hệ thống
 • Làm bài kiểm tra online
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Tổng quan dự án

Dự án đã được phát triển thành công và đưa vào vận hành tại một trung tâm dạy học tại Nhật Bản. Ứng dụng cung cấp môi trường số giúp kết nối giáo viên và học sinh một cách trực tiếp; nhanh chóng. Bên cạnh đó có các tính năng tạo khóa học; bài test nghiệm thu giúp giáo viên có thể đánh giá năng lực học sinh kịp thời và đưa ra các phương án cải thiện chất lượng trong tương lai.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Hacos-教育でのE-ラーニングアプリケーション-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
6.2021 - 3.2022
health
Tech Stacks
PHP; VueJS
people
Development Team
PM 0.5; BrSE 0.5; Dev 3; Tester 1

Tính năng

Admin (giáo viên)
 • Đăng tải và lưu trữ bài giảng
 • Phân loại theo khóa học, tạo bài kiểm tra
 • Thống kê kết quả bài kiểm tra của học sinh
Học sinh
 • Học trực tuyến trên video bài giảng của hệ thống
 • Làm bài kiểm tra online
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Download

Download the document *