Ứng dụng phân tích data và migrate data từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone

Tổng quan dự án

Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Notes-Migrate-Lotus-Notes-→-Kintone-データ移行-.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
12.2022 ~ 4.2023
health
Tech Stacks
JavaScript
people
Development Team
BrSE 1; Dev 1

Tính năng

 • Điều tra cấu trúc file XML của hệ thống Lotus Notes
 • Phân tích các file XML của hệ thống Lotus Notes để tìm ra rule chung của các file này
 • Dựa trên các rule đã điều tra phía trên, phát triển tool để export từ file XML đã phân tích ra file Excel
 • Từ file Excel đã export, tiến hành phát triển tính năng tạo app tự động trên hệ thống Kintone
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
Server
 • Kintone system

Tổng quan dự án

Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Notes-Migrate-Lotus-Notes-→-Kintone-データ移行-.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
12.2022 ~ 4.2023
health
Tech Stacks
JavaScript
people
Development Team
BrSE 1; Dev 1

Tính năng

 • Điều tra cấu trúc file XML của hệ thống Lotus Notes
 • Phân tích các file XML của hệ thống Lotus Notes để tìm ra rule chung của các file này
 • Dựa trên các rule đã điều tra phía trên, phát triển tool để export từ file XML đã phân tích ra file Excel
 • Từ file Excel đã export, tiến hành phát triển tính năng tạo app tự động trên hệ thống Kintone
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
Server
 • Kintone system

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *