Ứng dụng thống kê và xuất báo cáo liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản

Tổng quan dự án

Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Ung-dung-thong-ke-va-xuat-bao-cao-lien-quan-den-dan-so-va-co-so-ha-tang-nhat-ban.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
02/2022 ~ 06/2022
health
Tech Stacks
Khác
people
Development Team
PM/Brse 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tích hợp dữ liệu dân số và cơ sở hạ tầng từ nhiều nguồn khác nhau
 • Import data từ file csv
 • Cung cấp công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin về một khu vực chỉ định
 • Hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng file PDF
 • Convert dữ liệu từ excel sang PDF
Quy mô dự án
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
 • Bảo trì
Server
 • Server vật lý

Tổng quan dự án

Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Ung-dung-thong-ke-va-xuat-bao-cao-lien-quan-den-dan-so-va-co-so-ha-tang-nhat-ban.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
02/2022 ~ 06/2022
health
Tech Stacks
Khác
people
Development Team
PM/Brse 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tích hợp dữ liệu dân số và cơ sở hạ tầng từ nhiều nguồn khác nhau
 • Import data từ file csv
 • Cung cấp công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin về một khu vực chỉ định
 • Hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng file PDF
 • Convert dữ liệu từ excel sang PDF
Quy mô dự án
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
 • Bảo trì
Server
 • Server vật lý

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *