Ứng dụng thống kê và xuất báo cáo liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản

Tổng quan dự án

Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Ung-dung-thong-ke-va-xuat-bao-cao-lien-quan-den-dan-so-va-co-so-ha-tang-nhat-ban.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
02/2022 ~ 06/2022
health
Tech Stacks
Khác
people
Development Team
PM/Brse 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tích hợp dữ liệu dân số và cơ sở hạ tầng từ nhiều nguồn khác nhau
 • Import data từ file csv
 • Cung cấp công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin về một khu vực chỉ định
 • Hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng file PDF
 • Convert dữ liệu từ excel sang PDF
Quy mô dự án
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
 • Bảo trì
Server
 • Server vật lý

Tổng quan dự án

Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Ung-dung-thong-ke-va-xuat-bao-cao-lien-quan-den-dan-so-va-co-so-ha-tang-nhat-ban.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
02/2022 ~ 06/2022
health
Tech Stacks
Khác
people
Development Team
PM/Brse 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tích hợp dữ liệu dân số và cơ sở hạ tầng từ nhiều nguồn khác nhau
 • Import data từ file csv
 • Cung cấp công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin về một khu vực chỉ định
 • Hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng file PDF
 • Convert dữ liệu từ excel sang PDF
Quy mô dự án
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
 • Bảo trì
Server
 • Server vật lý

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Đây là platform kết nối các công ty xây dựng và kỹ sư chất lượng cao. Ứng dụng cho phép công ty và ứng viên chủ động tìm kiếm thông tin bằng các bộ lọc theo tiêu chí tuyển dụng, ứng tuyển; tạo bài post và trao đổi trực tiếp trên nền tảng bằng chat một cách nhanh chóng, từ đó đẩy nhanh tiến độ hợp tác và triển khai công việc.
10/1/2024

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Đây là platform kết nối các công ty xây dựng và kỹ sư chất lượng cao. Ứng dụng cho phép công ty và ứng viên chủ động tìm kiếm thông tin bằng các bộ lọc theo tiêu chí tuyển dụng, ứng tuyển; tạo bài post và trao đổi trực tiếp trên nền tảng bằng chat một cách nhanh chóng, từ đó đẩy nhanh tiến độ hợp tác và triển khai công việc.
10/1/2024

Download

Download the document *