Câu chuyện khách hàng

Icon Tech Stack
Icon Platform
Icon Domain

Câu chuyện phát triển dự án tại Miichisoft

Hệ thống được Miichisoft và Kensu đồng phát triển. Kensu là trung tâm tiếng Nhật với ba cơ sở tại Tokyo.
"Visamane" là dịch vụ quản lý lao động nước ngoài đầu tiên của Nhật Bản được thành lập để bảo vệ người sử dụng lao động khỏi cáo buộc thúc đẩy việc làm bất hợp pháp do gian lận/thiếu quản lý người lao động nước ngoài.
Mydear là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm chăm sóc tóc cho hơn 4.000 tiệm salon trên toàn Nhật Bản. Hệ thống đặt hàng và giao sản phẩm chăm sóc tóc của họ nhấn mạnh tính nhất quán.
Hệ thống quản lý chấm công này được áp dụng cho hàng nghìn nhân viên Mydear đang làm việc tại hơn 4.000 salon ở Nhật Bản.
Hệ thống này là hệ thống đào tạo và chia sẻ kiến thức do Rjuna và Miichisoft đồng phát triển.
Photoruction là ứng dụng quản lý xây dựng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong ngành xây dựng.
Công ty TNHH Design BRIDGE đã phát triển một hệ thống mang tên “Man-assi”. Đây là dịch vụ kết nối, nơi các họa sĩ truyện tranh và trợ lý từ nhiều nơi khác nhau tại Nhật Bản có thể gặp gỡ và làm việc tự do.

Câu chuyện phát triển dự án tại Miichisoft

Hệ thống được Miichisoft và Kensu đồng phát triển. Kensu là trung tâm tiếng Nhật với ba cơ sở tại Tokyo.
"Visamane" là dịch vụ quản lý lao động nước ngoài đầu tiên của Nhật Bản được thành lập để bảo vệ người sử dụng lao động khỏi cáo buộc thúc đẩy việc làm bất hợp pháp do gian lận/thiếu quản lý người lao động nước ngoài.
Mydear là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm chăm sóc tóc cho hơn 4.000 tiệm salon trên toàn Nhật Bản. Hệ thống đặt hàng và giao sản phẩm chăm sóc tóc của họ nhấn mạnh tính nhất quán.
Hệ thống quản lý chấm công này được áp dụng cho hàng nghìn nhân viên Mydear đang làm việc tại hơn 4.000 salon ở Nhật Bản.
Hệ thống này là hệ thống đào tạo và chia sẻ kiến thức do Rjuna và Miichisoft đồng phát triển.
Photoruction là ứng dụng quản lý xây dựng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong ngành xây dựng.
Công ty TNHH Design BRIDGE đã phát triển một hệ thống mang tên “Man-assi”. Đây là dịch vụ kết nối, nơi các họa sĩ truyện tranh và trợ lý từ nhiều nơi khác nhau tại Nhật Bản có thể gặp gỡ và làm việc tự do.

Feedback khách hàng

Feedback khách hàng

Liên hệ

Hãy để Miichisoft góp phần xây dựng hành trình công nghệ của bạn
Hãy để Miichisoft góp phần xây dựng hành trình công nghệ của bạn

01

Khi sử dụng Offshore lần đầu tiên, có thể bạn sẽ có nhiều sự cân nhắc. Ví dụ như là: Có thể giao tiếp tiếng Nhật tốt hay không? Chất lượng và giao hàng có được duy trì hay không? Chi phí phát triển có cao không?… Tại Miichisoft, 30% nhân sự đã có kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật và một số là nhân sự người Nhật, vì vậy bạn có thể yên tâm về việc giao tiếp. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phát triển hơn 100 dự án thành công, Miichisoft có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ và giao hành đúng hạn giống như việc các bạn phát triển dự án trong nước. Chất lượng như nhau, tốc độ nhanh hơn và thông thường chi phí có thể giảm khoảng 39%-50% tùy quy mô dự án.

02

30% nhân sự tại Miichisoft đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và có cả người Nhật, vì vậy bạn hoàn toàn có thể an tâm về việc giao tiếp tiếng Nhật trong quá trình phát triển dự án. Bên cạnh đó, Miichisoft có văn phòng tại Nhật Bản với gần 20 nhân sự, chúng tôi hoàn toàn có thể gặp mặt và trao đổi trực tiếp với khách hàng để thấu hiểu bài toán một cách nhanh nhất.

Liên hệ

Hãy để Miichisoft góp phần xây dựng hành trình công nghệ của bạn
Hãy để Miichisoft góp phần xây dựng hành trình công nghệ của bạn

01

Khi sử dụng Offshore lần đầu tiên, có thể bạn sẽ có nhiều sự cân nhắc. Ví dụ như là: Có thể giao tiếp tiếng Nhật tốt hay không? Chất lượng và giao hàng có được duy trì hay không? Chi phí phát triển có cao không?… Tại Miichisoft, 30% nhân sự đã có kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật và một số là nhân sự người Nhật, vì vậy bạn có thể yên tâm về việc giao tiếp. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phát triển hơn 100 dự án thành công, Miichisoft có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ và giao hành đúng hạn giống như việc các bạn phát triển dự án trong nước. Chất lượng như nhau, tốc độ nhanh hơn và thông thường chi phí có thể giảm khoảng 39%-50% tùy quy mô dự án.

02

30% nhân sự tại Miichisoft đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và có cả người Nhật, vì vậy bạn hoàn toàn có thể an tâm về việc giao tiếp tiếng Nhật trong quá trình phát triển dự án. Bên cạnh đó, Miichisoft có văn phòng tại Nhật Bản với gần 20 nhân sự, chúng tôi hoàn toàn có thể gặp mặt và trao đổi trực tiếp với khách hàng để thấu hiểu bài toán một cách nhanh nhất.