Hệ thống matching người dùng với chuyên gia tư vấn thuế

Tổng quan dự án

Dự án này hướng đến những người dùng mong muốn được tư vấn về thuế và làm việc trực tiếp với các văn phòng thuế trên toàn Nhật Bản. Các tính năng đặc trưng của dự án bao gồm khả năng tìm kiếm linh hoạt các văn phòng thuế; lọc theo đặc điểm; tỉnh thành và lĩnh vực tương ứng. Lợi ích đáng chú ý của dự án là đem lại sự tiện lợi song phương cho cả người dùng và các văn phòng thuế; giúp họ dễ dàng phù hợp và liên lạc với nhau; từ đó rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề về thuế.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Olive-税務コンサルタントのユーザーマッチングシステム-1-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
8.2022 ~ 12.2022
health
Tech Stacks
PHP; AWS; Vue.js; Java
people
Development Team
PM 1; BrSE 1 ; Dev 6 ; Tester 3

Tính năng

 • Tìm kiếm văn phòng thuế theo đặc điểm, tỉnh thành, lĩnh vực
 • Inquiry trực tiếp với admin, văn phòng thuế để tra hỏi thông tin qua form và thông báo qua mail
 • Lưu trữ cuộc hội thoại, thông tin (họ và tên, số điện thoại và địa chỉ văn phòng, homepage,...) của nhà tư vấn thuế trên cơ sở dữ liệu.
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Design UX | UI
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Tổng quan dự án

Dự án này hướng đến những người dùng mong muốn được tư vấn về thuế và làm việc trực tiếp với các văn phòng thuế trên toàn Nhật Bản. Các tính năng đặc trưng của dự án bao gồm khả năng tìm kiếm linh hoạt các văn phòng thuế; lọc theo đặc điểm; tỉnh thành và lĩnh vực tương ứng. Lợi ích đáng chú ý của dự án là đem lại sự tiện lợi song phương cho cả người dùng và các văn phòng thuế; giúp họ dễ dàng phù hợp và liên lạc với nhau; từ đó rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề về thuế.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Olive-税務コンサルタントのユーザーマッチングシステム-1-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
8.2022 ~ 12.2022
health
Tech Stacks
PHP; AWS; Vue.js; Java
people
Development Team
PM 1; BrSE 1 ; Dev 6 ; Tester 3

Tính năng

 • Tìm kiếm văn phòng thuế theo đặc điểm, tỉnh thành, lĩnh vực
 • Inquiry trực tiếp với admin, văn phòng thuế để tra hỏi thông tin qua form và thông báo qua mail
 • Lưu trữ cuộc hội thoại, thông tin (họ và tên, số điện thoại và địa chỉ văn phòng, homepage,...) của nhà tư vấn thuế trên cơ sở dữ liệu.
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Design UX | UI
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Download

Download the document *