Hệ thống matching người dùng với chuyên gia tư vấn thuế

Tổng quan dự án

Dự án này hướng đến những người dùng mong muốn được tư vấn về thuế và làm việc trực tiếp với các văn phòng thuế trên toàn Nhật Bản. Các tính năng đặc trưng của dự án bao gồm khả năng tìm kiếm linh hoạt các văn phòng thuế; lọc theo đặc điểm; tỉnh thành và lĩnh vực tương ứng. Lợi ích đáng chú ý của dự án là đem lại sự tiện lợi song phương cho cả người dùng và các văn phòng thuế; giúp họ dễ dàng phù hợp và liên lạc với nhau; từ đó rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề về thuế.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Olive-税務コンサルタントのユーザーマッチングシステム-1-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
8.2022 ~ 12.2022
health
Tech Stacks
PHP; AWS; Vue.js; Java
people
Development Team
PM 1; BrSE 1 ; Dev 6 ; Tester 3

Tính năng

 • Tìm kiếm văn phòng thuế theo đặc điểm, tỉnh thành, lĩnh vực
 • Inquiry trực tiếp với admin, văn phòng thuế để tra hỏi thông tin qua form và thông báo qua mail
 • Lưu trữ cuộc hội thoại, thông tin (họ và tên, số điện thoại và địa chỉ văn phòng, homepage,...) của nhà tư vấn thuế trên cơ sở dữ liệu.
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Design UX | UI
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Tổng quan dự án

Dự án này hướng đến những người dùng mong muốn được tư vấn về thuế và làm việc trực tiếp với các văn phòng thuế trên toàn Nhật Bản. Các tính năng đặc trưng của dự án bao gồm khả năng tìm kiếm linh hoạt các văn phòng thuế; lọc theo đặc điểm; tỉnh thành và lĩnh vực tương ứng. Lợi ích đáng chú ý của dự án là đem lại sự tiện lợi song phương cho cả người dùng và các văn phòng thuế; giúp họ dễ dàng phù hợp và liên lạc với nhau; từ đó rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề về thuế.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Olive-税務コンサルタントのユーザーマッチングシステム-1-1.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
8.2022 ~ 12.2022
health
Tech Stacks
PHP; AWS; Vue.js; Java
people
Development Team
PM 1; BrSE 1 ; Dev 6 ; Tester 3

Tính năng

 • Tìm kiếm văn phòng thuế theo đặc điểm, tỉnh thành, lĩnh vực
 • Inquiry trực tiếp với admin, văn phòng thuế để tra hỏi thông tin qua form và thông báo qua mail
 • Lưu trữ cuộc hội thoại, thông tin (họ và tên, số điện thoại và địa chỉ văn phòng, homepage,...) của nhà tư vấn thuế trên cơ sở dữ liệu.
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Basic design
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Design UX | UI
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *