Chobiit – Ứng dụng giúp chia sẻ thông tin từ dịch vụ Kintone ra bên ngoài

Tổng quan dự án

Chobiit là một dịch vụ chia sẻ bên ngoài dữ liệu kintone cho phép bạn xem; đăng ký; chỉnh sửa và xóa thông tin kintone khỏi kintone bên ngoài.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Ung-dung-giup-chia-se-thong-tin-tu-dich-vu-Kintone-ra-ben-ngoai.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
06/2022 ~ nay
health
Tech Stacks
AWS; Java
people
Development Team
BrSE 1; DEV 4

Tính năng

 • Tính năng chỉ hiển thị bản ghi của cá nhân/bản ghi nhóm
 • Chức năng bình luận
 • Chức năng thông báo email
 • Xem hồ sơ liên quan
 • Chức năng chỉnh, sửa, xóa, chia sẻ
 • Chức năng tra cứu
 • Chức năng lưu tạm thời
 • Chức năng mail trả lời tự động
 • Chức năng trang cảm ơn
 • Hiển thị giới hạn bản ghi
 • Nhận vị trí
 • Hiển thị lịch
 • Tìm kiếm ký tự đơn
 • Đầu ra thẻ khung nội tuyến
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Tổng quan dự án

Chobiit là một dịch vụ chia sẻ bên ngoài dữ liệu kintone cho phép bạn xem; đăng ký; chỉnh sửa và xóa thông tin kintone khỏi kintone bên ngoài.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Ung-dung-giup-chia-se-thong-tin-tu-dich-vu-Kintone-ra-ben-ngoai.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
06/2022 ~ nay
health
Tech Stacks
AWS; Java
people
Development Team
BrSE 1; DEV 4

Tính năng

 • Tính năng chỉ hiển thị bản ghi của cá nhân/bản ghi nhóm
 • Chức năng bình luận
 • Chức năng thông báo email
 • Xem hồ sơ liên quan
 • Chức năng chỉnh, sửa, xóa, chia sẻ
 • Chức năng tra cứu
 • Chức năng lưu tạm thời
 • Chức năng mail trả lời tự động
 • Chức năng trang cảm ơn
 • Hiển thị giới hạn bản ghi
 • Nhận vị trí
 • Hiển thị lịch
 • Tìm kiếm ký tự đơn
 • Đầu ra thẻ khung nội tuyến
Quy mô dự án
 • Tư vấn - Consulting
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • AWS

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *