Ứng dụng quản lý kho hàng bằng RFID

Tổng quan dự án

Một ứng dụng giúp quản lý kho hàng cho một công ty buôn bán thuốc lớn tại Nhật Bản. Bằng việc áp dụng công nghệ RFID đã giảm thiểu thời gian hàng tồn kho; thời gian tìm kiếm tới 85%; từ 4 người làm trong 1 ngày chỉ cần 2 người làm trong 1.5 giờ và giúp nhập liệu thông tin một cách chính xác.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Plustech-RFIDによる倉庫管理アプリ-1.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App
timer
Thời gian phát triển
18/10/2021~11/03/2022
health
Tech Stacks
PHP; Flutter
people
Development Team
BrSE + PM 1; Dev PHP 2; Dev Flutter 2; QC 1

Tính năng

 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý xuất nhập kho
 • Quản lý xuất nhập hàng
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Liên kết máy đọc RFID
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
Server
 • Server vật lý
Special Technology
 • Liên kết với máy đọc RFID

Tổng quan dự án

Một ứng dụng giúp quản lý kho hàng cho một công ty buôn bán thuốc lớn tại Nhật Bản. Bằng việc áp dụng công nghệ RFID đã giảm thiểu thời gian hàng tồn kho; thời gian tìm kiếm tới 85%; từ 4 người làm trong 1 ngày chỉ cần 2 người làm trong 1.5 giờ và giúp nhập liệu thông tin một cách chính xác.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Plustech-RFIDによる倉庫管理アプリ-1.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App
timer
Thời gian phát triển
18/10/2021~11/03/2022
health
Tech Stacks
PHP; Flutter
people
Development Team
BrSE + PM 1; Dev PHP 2; Dev Flutter 2; QC 1

Tính năng

 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý xuất nhập kho
 • Quản lý xuất nhập hàng
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Liên kết máy đọc RFID
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
Server
 • Server vật lý
Special Technology
 • Liên kết với máy đọc RFID

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Download

Download the document *