Ứng dụng quản lý kho hàng bằng RFID

Tổng quan dự án

Một ứng dụng giúp quản lý kho hàng cho một công ty buôn bán thuốc lớn tại Nhật Bản. Bằng việc áp dụng công nghệ RFID đã giảm thiểu thời gian hàng tồn kho; thời gian tìm kiếm tới 85%; từ 4 người làm trong 1 ngày chỉ cần 2 người làm trong 1.5 giờ và giúp nhập liệu thông tin một cách chính xác.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Plustech-RFIDによる倉庫管理アプリ-1.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App
timer
Thời gian phát triển
18/10/2021~11/03/2022
health
Tech Stacks
PHP; Flutter
people
Development Team
BrSE + PM 1; Dev PHP 2; Dev Flutter 2; QC 1

Tính năng

 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý xuất nhập kho
 • Quản lý xuất nhập hàng
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Liên kết máy đọc RFID
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
Server
 • Server vật lý
Special Technology
 • Liên kết với máy đọc RFID

Tổng quan dự án

Một ứng dụng giúp quản lý kho hàng cho một công ty buôn bán thuốc lớn tại Nhật Bản. Bằng việc áp dụng công nghệ RFID đã giảm thiểu thời gian hàng tồn kho; thời gian tìm kiếm tới 85%; từ 4 người làm trong 1 ngày chỉ cần 2 người làm trong 1.5 giờ và giúp nhập liệu thông tin một cách chính xác.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Plustech-RFIDによる倉庫管理アプリ-1.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App
timer
Thời gian phát triển
18/10/2021~11/03/2022
health
Tech Stacks
PHP; Flutter
people
Development Team
BrSE + PM 1; Dev PHP 2; Dev Flutter 2; QC 1

Tính năng

 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý xuất nhập kho
 • Quản lý xuất nhập hàng
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Liên kết máy đọc RFID
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
Server
 • Server vật lý
Special Technology
 • Liên kết với máy đọc RFID

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *