Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư trong lĩnh vực xây dựng

Tổng quan dự án

Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Arrangement-建設分野における設備・資材の管理システム-.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App; Desktop App
timer
Thời gian phát triển
12/04/2021 ~ 10/08/2021
health
Tech Stacks
PHP; C#; Swift; Kotlin
people
Development Team
PM/BrSE 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tạo và quản lý số lượng, tình trạng các thiết bị vật tư
 • Quản lý các loại report trên phiên bản mobile (iOS và Android)
 • Tính năng filter và export theo các loại báo cáo theo tiêu chí tùy chỉnh
 • Tạo kế hoạch sử dụng các thiết bị vật tư xây dựng
 • Tính năng in và xuất PDF các loại báo cáo
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • Server vật lý

Tổng quan dự án

Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Arrangement-建設分野における設備・資材の管理システム-.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App; Desktop App
timer
Thời gian phát triển
12/04/2021 ~ 10/08/2021
health
Tech Stacks
PHP; C#; Swift; Kotlin
people
Development Team
PM/BrSE 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tạo và quản lý số lượng, tình trạng các thiết bị vật tư
 • Quản lý các loại report trên phiên bản mobile (iOS và Android)
 • Tính năng filter và export theo các loại báo cáo theo tiêu chí tùy chỉnh
 • Tạo kế hoạch sử dụng các thiết bị vật tư xây dựng
 • Tính năng in và xuất PDF các loại báo cáo
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • Server vật lý

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Những achievement liên quan

Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
10/1/2024
Dự án này được sử dụng để phân tích và di chuyển dữ liệu từ hệ thống Lotus Notes sang hệ thống Kintone. Dự án giúp tiết kiệm thời gian cho việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng thủ công trên hệ thống Kintone. Ngoài ra; việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng đều được thực hiện tự động; giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa; dự án đảm bảo độ chính xác trong việc phân tích tập tin XML và tạo ứng dụng.
10/1/2024
Dự án cho phép xuất dữ liệu liên quan đến dân số và cơ sở hạ tầng Nhật Bản; giúp người dùng tạo và xuất báo cáo cho một khu vực chỉ định. Dự án này có thể hữu ích cho các chính quyền địa phương; các nhà nghiên cứu; các doanh nghiệp hoặc các cá nhân quan tâm đến thông tin về dân số và cơ sở hạ tầng của một khu vực nhất định tại Nhật Bản.
10/1/2024

Download

Download the document *