Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư trong lĩnh vực xây dựng

Tổng quan dự án

Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Arrangement-建設分野における設備・資材の管理システム-.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App; Desktop App
timer
Thời gian phát triển
12/04/2021 ~ 10/08/2021
health
Tech Stacks
PHP; C#; Swift; Kotlin
people
Development Team
PM/BrSE 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tạo và quản lý số lượng, tình trạng các thiết bị vật tư
 • Quản lý các loại report trên phiên bản mobile (iOS và Android)
 • Tính năng filter và export theo các loại báo cáo theo tiêu chí tùy chỉnh
 • Tạo kế hoạch sử dụng các thiết bị vật tư xây dựng
 • Tính năng in và xuất PDF các loại báo cáo
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • Server vật lý

Tổng quan dự án

Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Arrangement-建設分野における設備・資材の管理システム-.webp
medal
Nền tảng
Web App; Mobile App; Desktop App
timer
Thời gian phát triển
12/04/2021 ~ 10/08/2021
health
Tech Stacks
PHP; C#; Swift; Kotlin
people
Development Team
PM/BrSE 1; Dev 4; QC 1

Tính năng

 • Tạo và quản lý số lượng, tình trạng các thiết bị vật tư
 • Quản lý các loại report trên phiên bản mobile (iOS và Android)
 • Tính năng filter và export theo các loại báo cáo theo tiêu chí tùy chỉnh
 • Tạo kế hoạch sử dụng các thiết bị vật tư xây dựng
 • Tính năng in và xuất PDF các loại báo cáo
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • Server vật lý

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Đây là hệ thống quản lý lịch hẹn trong lĩnh vực xây dựng được áp dụng cho đơn vị xây dựng các tòa nhà với mục đích quản lý lịch hẹn bảo trì. Dự án đã phát triển thành công và được đưa vào sử dụng cho hơn 100 tòa nhà chung cư tại Nhật Bản.
01/10/2024

Download

Download the document *