Hệ thống matching việc làm trong lĩnh vực y tế

Tổng quan dự án

Dự án matching giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực y tế. Với các tính năng tìm việc theo địa điểm; mức lương; yêu cầu; và các tiêu chí đặc trưng trong ngành y tế giúp user nhanh chóng tìm được công việc phù hợp. User có thể chat trực tiếp trên hệ thống; tương tác real time từ đó giúp rút ngắn thời gian apply và tuyển dụng; tăng hiệu quả tìm việc lên tới 80%.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Plustech-医療分野でのジョブマッチングシステム-2.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
02.2023 ~ 04.2023
health
Tech Stacks
PHP; React.js
people
Development Team
PM 1; BrSE 1; Dev 6; QA 3

Tính năng

 • Giúp user tìm việc theo địa điểm, mức lương, yêu cầu, và các tiêu chí khác
 • Chat trực tiếp trên hệ thống, tương tác chat real time với firebase
 • Quản lý thông tin job
 • Quản lý user, admin phân quyền
 • Quản lý contract, invoice
 • Tìm kiếm thông tin job theo khu vực và đặc trưng
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
 • Bảo trì
Server
 • AWS

Tổng quan dự án

Dự án matching giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực y tế. Với các tính năng tìm việc theo địa điểm; mức lương; yêu cầu; và các tiêu chí đặc trưng trong ngành y tế giúp user nhanh chóng tìm được công việc phù hợp. User có thể chat trực tiếp trên hệ thống; tương tác real time từ đó giúp rút ngắn thời gian apply và tuyển dụng; tăng hiệu quả tìm việc lên tới 80%.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/Plustech-医療分野でのジョブマッチングシステム-2.webp
medal
Nền tảng
Web App
timer
Thời gian phát triển
02.2023 ~ 04.2023
health
Tech Stacks
PHP; React.js
people
Development Team
PM 1; BrSE 1; Dev 6; QA 3

Tính năng

 • Giúp user tìm việc theo địa điểm, mức lương, yêu cầu, và các tiêu chí khác
 • Chat trực tiếp trên hệ thống, tương tác chat real time với firebase
 • Quản lý thông tin job
 • Quản lý user, admin phân quyền
 • Quản lý contract, invoice
 • Tìm kiếm thông tin job theo khu vực và đặc trưng
Quy mô dự án
 • Detail design (Thiết kế chi tiết)
 • Phát triển - Unit Test (Test của Dev)
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
 • Bảo trì
Server
 • AWS

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Để có thêm thông tin về dự án, hãy kết nối với chúng tôi tại đây

Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024
Hướng đến đối tượng người đi du lịch và muốn trải nghiệm AR; hệ thống với tính kỹ thuật đặc biệt: ứng dụng ARDK (Lightship) đã giúp tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn cho du khách; đồng thời khuyến khích họ khám phá nhiều điều mới mẻ về địa phương mà họ chưa từng biết đến trước đó. Lightship Augmented Reality Developer Kit (ARDK) là sản phẩm đầu tiên của Niantic Lightship Platform.
01/10/2024
Ứng dụng được đưa vào sử dụng tại hơn 100 nhà hàng tại Nhật Bản với mục tiêu kết nối và thu hút thực khách. Ứng dụng cho phép nhà hàng đăng video ngắn giới thiệu menu; món ăn và khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm; xem video; lựa chọn nhà hàng yêu thích trên bản đồ của ứng dụng.
01/10/2024
Hệ thống quản lý các thiết bị vật tư về số lượng; tình trạng sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Hệ thống phù hợp và giúp các công ty xây dựng; nhà thầu quản lý tình trạng thiết bị vật tư của mình một cách hiệu quả hơn. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa các thiết bị; tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng
01/10/2024

Download

Download the document *