An app that manages player stats in sports

Project Overview

Ứng dụng dùng quản lý các chỉ số về sức khỏe; năng lực; tinh thần của các tuyển thủ trong trường học; đội nhóm; câu lạc bộ thể thao và các huấn luyện viên; người dùng cá nhân. Ứng dụng cho phép nhập các thông tin như tốc độ; chiều cao; cân nặng;.... theo dõi sự cải thiện chỉ số và so sánh năng lực giữa các đội nhóm. Việc này giúp các câu lạc bộ; trường học; huấn luyện viên có thể dễ dàng đánh giá năng lực của team; tuyển thủ một cách chính xác; từ đó giúp xác định nhân tài thể thao tốt hơn để tào tạo thành vận động viên chuyên nghiệp từ sớm.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/An-app-that-manages-player-stats-in-sports.webp
medal
Platforms
Web App; Mobile App
timer
Development Time
Phase 1: 2019/07/8~2019/09/15
health
Tech Stacks
PHP; Vue.js; Swift; Kotlin
people
Development Team
PM/BrSE 2; Dev 10; QC 3

Features

 • Organization management
 • Team management
 • Player management
 • Search for players with stats by condition (highest, lowest)
 • Player rank ranking
 • View ability index of players and teams
 • Compare stats of players and teams
Project Scope
 • Basic design
 • Detail design
 • Design UX | UI
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • Physical Server
Special Technology
 • Send push notifications to your app using Firebase

Project Overview

Ứng dụng dùng quản lý các chỉ số về sức khỏe; năng lực; tinh thần của các tuyển thủ trong trường học; đội nhóm; câu lạc bộ thể thao và các huấn luyện viên; người dùng cá nhân. Ứng dụng cho phép nhập các thông tin như tốc độ; chiều cao; cân nặng;.... theo dõi sự cải thiện chỉ số và so sánh năng lực giữa các đội nhóm. Việc này giúp các câu lạc bộ; trường học; huấn luyện viên có thể dễ dàng đánh giá năng lực của team; tuyển thủ một cách chính xác; từ đó giúp xác định nhân tài thể thao tốt hơn để tào tạo thành vận động viên chuyên nghiệp từ sớm.

https://miichisoft.com/wp-content/uploads/2024/01/An-app-that-manages-player-stats-in-sports.webp
medal
Platforms
Web App; Mobile App
timer
Development Time
Phase 1: 2019/07/8~2019/09/15
health
Tech Stacks
PHP; Vue.js; Swift; Kotlin
people
Development Team
PM/BrSE 2; Dev 10; QC 3

Features

 • Organization management
 • Team management
 • Player management
 • Search for players with stats by condition (highest, lowest)
 • Player rank ranking
 • View ability index of players and teams
 • Compare stats of players and teams
Project Scope
 • Basic design
 • Detail design
 • Design UX | UI
 • Intergration Test - System Test ( IT - ST)
Server
 • Physical Server
Special Technology
 • Send push notifications to your app using Firebase

For more information, don't hesitate to get in touch with us

For more information, don't hesitate to get in touch with us

Chobiit is a kintone data external sharing service that allows you to view; register; edit; and delete kintone information on external kintones.
2024 Oct 01
This project focuses on creating a powerful plugin for the default Lookup feature of Kintone; a popular cloud database and task management platform. The Lookup feature in Kintone allows users to search and access information from many different applications; creating convenience in data management.
2024 Oct 01
This is a web service where you can select and order designs from major Japanese furniture chains. Applying 2D/3D technology; you can freely select and design interior design; size; shape; color; etc.; as well as preview and order products.
2024 Oct 01
Chobiit is a kintone data external sharing service that allows you to view; register; edit; and delete kintone information on external kintones.
2024 Oct 01
This project focuses on creating a powerful plugin for the default Lookup feature of Kintone; a popular cloud database and task management platform. The Lookup feature in Kintone allows users to search and access information from many different applications; creating convenience in data management.
2024 Oct 01
This is a web service where you can select and order designs from major Japanese furniture chains. Applying 2D/3D technology; you can freely select and design interior design; size; shape; color; etc.; as well as preview and order products.
2024 Oct 01

Download

資料ダウンロード *